przedszkole

Przedszkole Nr 144
ul. Wiktorska 95/97
02-582 Warszawa
tel/fax: 22 844 26 07
e-mail: p144@edu.um.warszawa.pl

Aktualności

Portale dla dzieci w wieku ...
17 marca 2020

Portale ogólne: https://www.lulek.tv/ Można się tu nauczyć liczyć, czytać, pisać, określać nazwy miesięcy czy poznawać godziny na ...

Mazowiecki Informator dla Rodziców ...
14 czerwca 2018

Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty znajduje się Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością. Poniżej ...

Linki

Deklaracja rodziców

Załącznik nr 3 do Procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19

w Przedszkolu nr 148 w Warszawie

 

 

DEKLARACJA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią „Procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 w Przedszkolu nr 148 w Warszawie”.

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w placówce procedur, związanych
z reżimem sanitarnym, a przede wszystkim do:

-      przyprowadzania do przedszkola tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez podwyższonej temperatury, kaszlu, kataru, biegunki, duszności, wysypki, bólu mięśni, bólu gardła, utraty smaku, utraty węchu i innych nietypowych objawów infekcji oraz alergii;

-      natychmiastowego odebrania dziecka z placówki (max.30 min) w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w przedszkolu.

 

…………………………….……..                                        ……………….…………………..

(Numer telefonu matki/ prawnej opiekunki)                                                   (Numer telefonu ojca/ prawnego opiekuna)

 

Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili zauważenia oznak choroby u mojego dziecka, nie zostanie ono w danym dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych. Zobowiązuję się do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego stan zdrowia dziecka i brak przeciwwskazań do uczęszczania do przedszkola.

Wyrażam zgodę na codzienny dwukrotny pomiar temperatury u mojego dziecka.

 

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania dyrektora placówki, poprzez kontakt telefoniczny, o wszelkich zmianach sytuacji zdrowotnej w moim najbliższym otoczeniu,
tj. w przypadku, gdy ktoś z mojej rodziny zostanie objęty kwarantanną lub zachoruje na Covid-19.

 

…………………………….……..                                        ……………….…………………..

(Podpis matki/ prawnej opiekunki)                                                         (Podpis ojca/ prawnego opiekuna)

Kontakt

Przedszkole Nr 144

ul. Wiktorska 95/97,
02-582 Warszawa

tel/fax: 22 844 26 07
e-mail: p144@edu.um.warszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.