przedszkole

Przedszkole Nr 144
ul. Wiktorska 95/97
02-582 Warszawa
tel/fax: 22 844 26 07
e-mail: p144@edu.um.warszawa.pl

Aktualności

Portale dla dzieci w wieku ...
17 marca 2020

Portale ogólne: https://www.lulek.tv/ Można się tu nauczyć liczyć, czytać, pisać, określać nazwy miesięcy czy poznawać godziny na ...

Mazowiecki Informator dla Rodziców ...
14 czerwca 2018

Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty znajduje się Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością. Poniżej ...

Linki

Oświadczenia rodziców

Załącznik nr 2 do Procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19

w Przedszkolu nr 148 w Warszawie

 

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 

Podejmując decyzję o wysłaniu mojego dziecka do przedszkola jestem w pełni świadoma/y ryzyka narażenia zdrowia i życia dziecka i naszych rodzin z powodu możliwości zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Oświadczam, że dziecko …………………………...…………….………………………………...nie miało kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie choruje i nie przejawia widocznych oznak choroby COVID-19.

Stan zdrowia dziecka jest dobry, nie przejawia ono żadnych oznak chorobowych (podwyższonej temperatury, kaszlu, kataru, biegunki, duszności, wysypki, bólu mięśni, bólu gardła, utraty smaku, utraty węchu i innych nietypowych objawów infekcji oraz alergii). Dziecko nie jest uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.

Dziecko będzie przyprowadzane do przedszkola i odbierane przez osoby zdrowe.

 

…………………………….……..                                        ……………….…………………..

(Podpis matki/ prawnej opiekunki)                                                         (Podpis ojca/ prawnego opiekuna)

 

Oświadczam, iż jestem świadoma/y pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Przedszkola nr 148 w Warszawie w aktualnej sytuacji epidemicznej.

Oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie
i życie mojego dziecka i naszych rodzin, tj:

  • mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia wirusem SARS-CoV-2;
  • zdaję sobie sprawę, iż w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia
    u personelu/dziecka/ rodzica/ opiekuna w przedszkolu lub poza nim, przedszkole zostanie zamknięte do odwołania, a wszyscy pracownicy, ich rodziny i najbliższe otoczenie oraz moja rodzina i najbliższe otoczenie zostaną skierowane na 14-dniową kwarantannę;
  • w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/pracownika przedszkola, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w obszarze izolacji, wyposażonym
    w niezbędne środki ochrony osobistej; niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby i organy.

Jednocześnie oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosić skarg, zażaleń, pretensji do organu prowadzącego, będąc całkowicie świadoma/y zagrożenia epidemicznego, płynącego z obecnej sytuacji w kraju.

 

…………………………….……..                                        ……………….…………………..

(Podpis matki/ prawnej opiekunki)                                                         (Podpis ojca/ prawnego opiekuna)

 

Kontakt

Przedszkole Nr 144

ul. Wiktorska 95/97,
02-582 Warszawa

tel/fax: 22 844 26 07
e-mail: p144@edu.um.warszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.