przedszkole

Przedszkole Nr 144
ul. Wiktorska 95/97
02-582 Warszawa
tel/fax: 22 844 26 07
e-mail: p144@edu.um.warszawa.pl

Grupa IV

Grupa: 5 -latki
Nauczycielki: Wioletta Rabenda, Paulina Bukmakowska
PLAN DNIA:
 
7:30 - 8:00        Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
 
8:00 - 8:20        Wspieranie rozwoju dzieci przez zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela. Praca indywidualna z dziećmi.
 
8:20 - 8:30        Przygotowanie do śniadania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych, wdrażanie zasad higieny, kulturalnego zachowania i estetyki.
 
8:30 - 9:00        Śniadanie- zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania.
 
9:00 - 10:30      Realizacja zadań edukacyjnych, poprzez zajęcia z całą grupą, zgodnie z realizacją podstawy programowej Wychowania Przedszkolnego. Kształtowanie właściwej postawy społecznej w czasie zabaw, stwarzanie sytuacji sprzyjających podejmowaniu inicjatyw przez dzieci. Zabawy integrujące grupę. Działania plastyczno- konstrukcyjne. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, doskonalące percepcję słuchową i wzrokową oraz grafomotorykę. Zajęcia umuzykalniające, sprawnościowe.
 
10:30 - 11:00    Zabawy swobodne według potrzeb dzieci.
 
11:00 - 11:50    Organizacja zajęć na świeżym powietrzu, gry, zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki. Zabawy dowolne.
 
11:50 - 12:00    Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne.
 
12:00 - 13:00    Obiad- kształtowanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków.
 
13:00 - 13:30    Zabawy i ćwiczenia oddechowe, masaże rozluźniające przy muzyce- rozwijanie fantazji i wyobraźni dziecięcej oraz inwencji twórczej. "Chwila z książką".
 
13:30 - 14:20    Zabawy wspomagające, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości.
 
14:20 - 14:30    Przygotowanie do podwieczorku.
 
14:30 - 15:00    Podwieczorek.
 
15:00 - 15:45    Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez dostarczanie różnorodnych bodźców podnoszących jego kompetencje i umiejętności.
 
15:45 - 16:30     Zabawy swobodne.
 

 

Kontakt

Przedszkole Nr 144

ul. Wiktorska 95/97,
02-582 Warszawa

tel/fax: 22 844 26 07
e-mail: p144@edu.um.warszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.