przedszkole

Przedszkole Nr 144
ul. Wiktorska 95/97
02-582 Warszawa
tel/fax: 22 844 26 07
e-mail: p144@edu.um.warszawa.pl

Program edukacyjny

Przedszkolny zestaw programów – podstawy prawne:
 
Praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza w przedszkolu regulowana jest przez następujące przepisy prawne:
 
  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej;
  2. Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 lutego 2007r.zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. 2007 nr.35,poz,222 ze zm.);
  3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z póżn. zm);
  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.
Realizowane programy:
 
  • "Planeta dzieci" - program wychowania przedszkolnego Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna
  • „Dziecięca matematyka" - autorki: Edyta Gruszczyk – Kolczyńska, Ewa Zielińska
  • Program logopedyczny "Mówię ładnie"- program własny.
 

Kontakt

Przedszkole Nr 144

ul. Wiktorska 95/97,
02-582 Warszawa

tel/fax: 22 844 26 07
e-mail: p144@edu.um.warszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.